Ordblindeprojekter

Hvad ville du gøre, hvis du ikke kunne læse en e-mail fra din arbejdsgiver? Eller hvis en simpel sms fra en kunde strengt taget lige så godt, kunne have været på oldgræsk? Rigtig mange danske chauffører har så store læsevanskeligheder, at de i årevis – ja, for nogles vedkommende i årtier - har betegnet sig selv som ordblinde. Og det er et réelt handikap i dagens Danmark. Både for arbejdsgiver og arbejdstager.

Heldigvis er der mange muligheder for at optimere ordblindhed eller dårlige læsefærdigheder, og derfor tager Transportens Udviklingsfond løbende initiativ til og støtter gode ordblindeprojekter.

Større krav kræver bedre uddannelse

Der stilles stadig større krav til Chaufførers læse- og skrivefærdigheder på grund af øget fokus på dokumentation, afrapportering og udfyldelse af kørsels- og arbejdssedler. Denne udvikling giver flere vanskeligheder for ordblinde eller medarbejdere med læse-stavevanskeligheder.

Fondens projekter - ordblind.

At have problemer med at læse og stave er langt mere udbredt, end de fleste tror. Og I Transportens Udviklingsfond mener vi, at alle kan lære at læse og skrive med hjælp fra moderne undervisningsmetoder og elektroniske hjælpemidler som tablets og smartphones.

Derfor støttede Transportens Udviklingsfond i oktober 2012 et ordblindeprojekt for chauffører, der var udarbejdet af 3F Kastrup. 15 chauffører gennemførte et kursus, der bestod af læseundervisning, basal IT og undervisning i dansk og engelsk. Og erfaringerne fra projektet er positive.

Vi kunne allerede efter det første hold se, at projektet virkelig virker. Ikke blot lærte chaufførerne at læse. Det var også tydeligt, at de fik større selvtillid i forhold til at tilegne sig ny viden. Flere gav udtryk for, at kurset gav mod på mere uddannelse.

Lene Rosfort
Projektleder hos 3F Kastrup

Projekt Basis

Med Projekt Basis satte Tranportens Udviklingsfond nye standarder for kvalificering af ordblinde medarbejdere.

I 2015 lancerede vi Projekt Basis for at styrke grundlæggende færdigheder hos personer i branchen med særlige udfordringer inden for læsning, skrivning, regning og IT. Det skete på baggrund af en undersøgelse, der viste, at op mod 25 procent af de danske chauffører havde så̊ svært ved at læse og regne, at det gav dem problemer i dagligdagen. Derudover forventes det, at fremtidens chauffører skal kunne klare flere logistiske og serviceorienterede opgaver, hvilket stiller yderligere krav til dem.

Projekt Basis gav alle ATL-medlemmer tilbud om gratis konsulentbistand til at hjælpe medarbejdere med særlige udfordringer, og da projektet blev afsluttet i starten af 2017, havde over 300 ATL-virksomheder deltaget i projektet.

Årgangene i Danmark bliver mindre og mindre. Derfor ville vi sørge for, at de, der kommer ind i branchen, og som måske har nogle indlæringsmæssige udfordringer, bliver hjulpet godt på vej, så vi kan fastholde og udvikle dem.”

Peter B. Jepsen
Næstformand i Transportens Udviklingsfond