Vejen til en lærling

At få en lærling er en investering – og en god en af slagsen. Derfor er det vigtigt at lave et ordentligt stykke arbejde med rekrutteringen – og at være ude i god tid.

Her kommer en køreplan til at få jeres næste lærling

Download

I kan desuden downloade denne brochure om, hvordan I kommer i gang med at ansætte lærlinge

1. Få virksomheden godkendt

Første skridt er at få virksomheden godkendt til at have lærlinge. Det indbefatter bl.a., at virksomheden skal redegøre for, hvilke opgaver man beskæftiger sig med.

Det er Transporterhvervets Uddannelser (TUR), der står for at godkende virksomheder, og de skal modtage ansøgningen elektronisk eller pr. brev afhængigt af, hvilket område af transportbranchen jeres virksomhed er en del af.

Læs mere om godkendelsesprocessen og find ansøgningsskemaet her

2. Godkendelsen er på plads – hvad så nu?

Nu er det tid til at finde den rigtige lærling til virksomheden – og det er en rigtig god idé at være proaktiv. Der er selvfølgelig en mulighed for, at eleverne kommer til jer, men hvorfor ikke gøre noget selv? Man kan markedsføre sin virksomheden på flere forskellige måder:

 • Slå stillingsopslaget op på lærepladsen.dk

 • Skab kontakt og få et tæt forhold til de nærmeste erhvervsskoler.
  De ved, hvilke elever der mangler en læreplads, og hvilke elever der har (eller gerne vil udvikle) de kompetencer, I har brug for i virksomheden. Samtidig får eleverne sat et ansigt på virksomheden, og det kan være en stor fordel, når de skal i gang med at søge læreplads.

 • Tænk kreativt:
  Måske skal virksomheden annoncere i lokalaviser, blade eller på Facebook?

 • Brug jeres netværk:
  Du og dine kollegaer har gode betingelser for selv at opsøge lærlinge, I kan ansætte i virksomheden. I kender branchen, så hold øjne og ører åbne.

3. Hold samtaler

Interviewprocessen er vigtig, for det er her I finder ud af, hvilke elever der kan være det rigtige match for netop jeres virksomhed. Det er især vigtigt at få forventningsafstemt ting som arbejdstid, arbejdsopgaver, fleksibilitet og ansvarsområder. Det er som oftest virksomheden, der skal tage initiativet til at tale om disse områder, da I har mere erfaring end man kan forvente af en ung, kommende lærling.

Overvej, om I har brug for at stille følgende spørgsmål:

 • Hvilke opgaver ser du dig bedst egnet til?
 • Hvad er dine stærke sider (fagligt såvel som personligt)?
 • På hvilke områder (fagligt og personligt) vil du gerne forbedre dig?
 • Hvad forventer du at få ud af din tid i lære?
 • Hvordan kan du bedst lide at arbejde (alene eller i teams?)?
 • Hvad kan du helt konkret bidrage til i vores virksomhed?

ØSG's erfaring med lærlinge

Vi har altid brugt lærlinge i virksomheden, men det gik for alvor op for os, at det var nødvendigt, da vi for nogle år siden fik kigget på gennemsnitsalderen på vores ansatte. Den var ret høj, så vi vidste, at mange af vores stabile ansatte i løbet af de næste 5-10 år ville gå på pension. Der var altså et helt klart behov for at få ung arbejdskraft ind.

Mange af vores lærlinge er blevet i virksomheden og arbejder her i dag. Det er tegn på, at de føler sig udfordret og er tilfredse med både arbejdsmiljøet og arbejdsopgaverne. Det handler nemlig om, at vores lærlinge får lov til at prøve lidt af hvert, så de føler sig udfordret lige fra starten.

Vi har en aftale med den lokale erhvervsskole, så vi kan hjælpe med at give et indblik ind i branchen – direkte fortalt af en af vores chauffører.
De lærlinge, vi har kontrakt med, kommer allerede på grundforløbet ud og hjælper chaufførerne med at læsse af og på. De bliver en slags studentermedhjælpere og bliver på den måde hurtigt en del af virksomheden, samtidig med at de lærer godset – og vores faste medarbejdere – at kende.

Det bedste ved at have lærlinge er, at det giver dynamik til arbejdspladsen. Vi har brug for erfarne stabile folk, men vi har lige så meget brug for sprælske unge mennesker, der brænder for at komme ind i godstransportbranchen.

Mit råd til andre virksomheder er, at hvis man vil have lærlinge, skal man gå helhjertet ind i det. Det kræver, at man sætter tid af til at finde de rigtige, men det er en god investering på lang sigt, at man gør sit forarbejde ordentligt.

Vi står alle sammen og råber på arbejdskraft, og når vi tager lærlinge ind, tager vi selv ansvar for at sikre kompetente medarbejdere til fremtiden.

Driftschef, ØSG

Tiltræk de yngre generationer

De unge generationer, der er på vej på arbejdsmarkedet, adskiller sig markant fra dem, der kører lastbilerne i dag. De er formet af den teknologiske udvikling og har en anden tilgang til det at gå på arbejde.

Her er tre gode råd til, hvad det er godt at være opmærksom på, når I søger yngre medarbejdere.

1. De unge vil være en del af et fællesskab

Den unge generation har et stort fokus på at gøre noget sammen med andre. For det er i fællesskabet, at de unge danner deres identitet og deres egen selvopfattelse. Derfor søger de mere end nogensinde før mod fællesskaber, de gerne vil kendetegnes på. Derfor er det vigtigt at vise, at jobbet som chauffør er meget andet end tid alene bag rattet – der er også stærke fællesskaber i branchen.

I transportbranchen kan man blive en del af en helt særlig kultur. Man kan få fælles oplevelser med andre chauffører på centralen, i værkstedet og frokoststuen. Der er nogen at ’sparke dæk med’ og dele historier med. Den slags er vigtigt for mange unge i dag.

2. Der skal være en større mening

Mens den ældre generation havde fokus på at få en sikker karriere og et job, der kunne betale regningerne, så har de yngre generationer en anden tilgang til deres arbejdsliv. Samfundet giver i dag de unge mange valgmuligheder. Derfor søger de ofte mod en arbejdsplads, der har et ’højere formål’. Med andre ord er det ikke kun løn, kolleger og arbejdsopgaver, der betyder noget. Hvis man vil tiltrække de unge, er det derfor en god idé at nævne, hvilken forskel man som chauffør gør for samfundet – og for almindelige menneskers hverdag.

Man kører ikke bare gods fra A til B. Man leverer mælken til kaffen, materialerne til byggepladsen og varerne i butikkerne. Og man gør det på en ordentlig måde, der gør kunderne glade. Den type arbejdsopgaver appellerer mere til de unge.

3. Hands-on og en mentor virker

Nogle unge mennesker søger mod tydelige rammer – letforståelige og praktiske opgaver, hvor de kan få ’hands-on’ på tingene. De har også brug for at være et sted, hvor de bliver taget seriøst. De ønsker ikke kun at blive opfattet som arbejdskraft – de har brug for et fællesskab med en leder, der interesserer sig for dem og deres udvikling.

Godstransportbranchen tilbyder netop stabile rammer med praktiske opgaver. Ved yderligere at sætte fokus på forløbet med den unge og eventuelt koble en opmærksom mentor på, kan man tiltrække flere fra de yngre generationer.

Rådene er givet i samarbejde med konsulentfirmaet Young Consult.

Voksenlærlinge

Mange af de lærlinge, I får kontakt med, vil være unge mennesker, der er i gang med en uddannelse umiddelbart efter folkeskolen. Der kan dog være tilfælde, hvor I hellere vil have en mere moden lærling, og her kan netop voksenlærlinge vise sig at være det rigtige valg.

Man kan som virksomhed få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

Uddannelsesaftalen skal indgås med en person, der ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse.

Tilskuddet gives til arbejdsgiveren i de perioder, hvor voksenlærlingen er i praktik hos arbejdsgiveren. Det er ikke alle arbejdsgivere, der vil være berettigede til tilskud fra voksenlærlingeordningen.

I de perioder, hvor voksenlærlinge er på skoleophold, kan arbejdsgiveren modtage lønrefusion efter reglerne i lov om Arbejdsgiverne Uddannelsesbidrag (AUB).

Derudover er det vigtigt at vide at:

 • Lærlingen skal være fyldt 25 år på det tidspunkt, uddannelsen påbegyndes.
 • Der er mulighed for tilskud – se mere om tilskud her

Lærlinge giver overskud på bundlinjen

Et samarbejde med en lærling giver virksomheden mulighed for at oplære den nye medarbejder helt fra begyndelsen. Det har sine fordele, ikke mindst økonomisk – for lærlinge giver nemlig overskud på bundlinjen.

De tre nedenstående eksempler viser tydeligt, hvordan lærlinge er en gevinst for firmaet – også økonomisk. Se denne brochure for at læse mere og se de konkrete beregninger.

Frederik leverede et overskud på 333.110 kroner til firmaet

På to år leverede Frederik Deleuran, tidligere lærling hos ØSG A/S, ikke kun gods med varebilerne – han leverede også et overskud på 333.110 kr. til sin arbejdsplads. Frederik startede med at køre små partier ud med varebiler under 3500 kg. Det gjorde, at han hurtigt blev fortrolig med behandling af godset helt fra fragtbrev over læsning af køretøj og kørsel til levering af godset hos kunden. Frederik blev hurtigt en del af virksomheden og en produktiv medarbejder. Det gjorde, at han let overgik til kørsel med de store lastbiler uden særlige problemer. I dag er Frederik fast chauffør hos ØSG A/S på en af deres kranbiler.

Mikkel er en succeshistorie: ”Jeg afløser formanden i ferierne”

Mikkel Bjørnskov Sørensen begyndte som operatørlærling inden for lager og logistik, men er i dag en fastansat medarbejder, som HPT er rigtig glade for. HPT beskæftiger sig med stykgods, der er særligt temperaturkrævende. Men den udfordring og det speciale har ikke holdt dem tilbage fra at ansatte lærlinge som Mikkel Bjørnskov Sørensen. Og det er de glade for. For Mikkel har ikke kun leveret et overskud på 263.564 kr. i løbet af sine tre år som lærling – han er også blevet en ny medarbejder, der i dag afløser formanden i ferierne.

Danmarks største blomstereksportør: Vi ansætter 3 ud af 4 af vores lærlinge

Tobias B. Jensen er en ud af mange elever, der har gennemført et uddannelsesforløb hos Alex Andersen Ølund. Vognmandsforretningen, der er Danmarks største leverandør af blomster, beskæftiger 420 medarbejdere. De er glade for at have lærlinge og beholder dem oftest efter forløbet. Det gælder, at 75 pct. af lærlingene er ansatte efter endt uddannelse og efter fem år er 60 pct. stadig ansatte. Ikke nok med, at lærlingene er en god fødekæde for nye medarbejdere, så giver de også sorte tal på bundlinjen. For Tobias B. Jensen blev uddannelsen forlænget med et halvt år, og derfor blev han lidt dyrere i løn, men han bidrog stadig med et overskud på over 14.000 kr. til virksomheden.