Tilskud til virksomheder

Er jeres virksomhed medlem af ATL? Så udbetaler Transportens Udviklingsfond lærlingebonus, mentorbonus, giver støtte til studieture, refunderer svendeprøvegebyrer og betaler bogpakker til jeres lærling under uddannelsen. Her finder I information om, hvordan I søger.

transportens-udviklingsfond-tilskud

Søg lærlingebonus

Lærlinge skaber stor værdi for virksomheden – og så er lærlinge en god investering. Derfor støtter Transportens udviklingsfond ATL-medlemsvirksomheder*, der vælger at ansætte lærlinge.

Hvad er lærlingebonus?

Transportens Udviklingsfond giver 10.000 kr. i lærlingebonus for hver lærling, I ansætter. Derudover giver fonden også tilskud til lærlingens svendeprøvegebyr og studieture. Refusionerne er momsfrie omkostninger og kan derfor viderefaktureres uden moms.

 • Grundbonussen pr. lærling er 10.000 kr.
 • Støttebeløbet til studieture er op til kr. 4.500 kr.
 • Støttebeløbet til svendeprøvegebyrer er 2.550 kr. ​

Udover ovenstående tilskud hjælper Transportens Udviklingsfond også med at betale din lærlings bogpakker i forbindelse med uddannelse. Læs om bogpakkerne her

Betingelser for at få lærlingebonus:

 • Virksomheden skal være medlem af ATL*.
 • Lærlingen skal gennemgå en erhvervsfaglig grunduddannelse inden for transportområdet, der bliver afsluttet med et svendebrev (EUD- eller EUV-elever).
 • Lærlingebonus, studieturs- og svendeprøvegebyrsrefusion kan søges, når lærlingen er færdiguddannet.
 • Ansøgningen skal være indsendt senest 3 år efter, at lærlingen er færdiguddannet.

*Gælder også virksomheder, der har tiltrådt Transport- og Logistikoverenskomst, indgået mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen.

Sådan søger I:

 • Send en samlet faktura

  Send en samlet faktura til TU-faktura@di.dk med kopi af:

  1. Lærlingens uddannelsesaftale
  2. Faktura for svendeprøvegebyr
  3. Faktura for studietur
 • Fjern CPR-nummer

  Vær opmærksom på, at de sidste fire cifre i lærlingens CPR-nummer skal streges over pga. GDPR-lovgivningen, så de ikke kan læses, inden du sender bilagene.

Vidste du, at vi også tilbyder bonus til mentorer? Læs mere her

Søg mentorbonus

Det skaber stor værdi for virksomheder, der uddanner deres medarbejdere til at være mentorer. En mentor kan være med til at yde ekstra støtte og hjælp til jeres lærlinge, der under uddannelse måske har brug for en mere erfaren kollega at gå til. En mentor kan også hjælpe, hvis der opstår uoverensstemmelser, eller hvis lærlingen har brug for sparring i forbindelse med udfordringer som fx ordblindhed eller en diagnose.

Derfor Støtter Transportens Udviklingsfond ATL-medlemmer*, der vælger at sende deres medarbejdere på Mentoruddannelsen.

Hvad er mentorbonus?

Transportens Udviklingsfond giver en bonus på 5.000 kr. til dækning af udgifter, når I sender en medarbejder på Mentoruddannelsen.

Mentoruddannelsen er for personer i virksomheden, der i forvejen har forbindelse til lærlingene, fx en lærlingeansvarlig eller en udvalgt person, der er særlig opmærksom på lærlingenes trivsel. Uddannelsen varer i alt 3 dage. Læs mere om mentoruddannelsen på de to links nedenfor.

Betingelser for at få mentorbonus:

 • Virksomheden skal være medlem af ATL*.
 • Virksomheden skal senest have ansat en lærling 12 måneder før eller 12 måneder efter, at medarbejderen har gennemført Mentoruddannelsen. ​
 • Det er to mindre kurser, der til sammen udgør Mentoruddannelsen. De gældende AMU-mål for Mentoruddannelsen er 49998 og 40373 . Det er vigtigt at være opmærksom på de specifikke AMU-mål, da TU udelukkende giver tilskud til disse kurser.
 • Bemærk, at Mentoruddannelsen er for medarbejdere i virksomheden, der i forvejen har forbindelse til lærlinge.
 • Mentorbonussen kan søges, når mentoren er færdiguddannet.
 • Ansøgningen skal være indsendt senest 3 år efter, at mentoren er færdiguddannet.

 

*Gælder også virksomheder, der har tiltrådt Transport- og Logistikoverenskomst, indgået mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Sådan søger I:

 • Send en samlet faktura

  Send en samlet faktura til Dansk Industri (TU-faktura@di.dk) med kopi af:

  1. Bevis for gennemført Mentoruddannelse
  2. Uddannelsesaftalen på den lærling, I har ansat senest 12 måneder før eller efter, at jeres medarbejder har gennemført Mentoruddannelsen.

Vidste du, at vi også tilbyder bonus til lærlinge? Læs mere her

Søg bogpakke

Transportens Udviklingsfond ønsker at styrke uddannelsen af medarbejderne i branchen. Derfor kan lærlinge inden for transportområdet – herunder chauffører og lagermedarbejdere – få finansieret deres bøger under uddannelsen.

Betingelser for at få bogpakken

 • Lærlingen skal være medlem af 3F.
 • Virksomheden skal være medlem af ATL*.

 

*Gælder også virksomheder, der har tiltrådt Transport- og Logistikoverenskomst, indgået mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Sådan søger I:

 • Udfyld skemaet

  Udfyld og indsend skemaet – herefter modtager I en tilbagemelding på, om I opfylder betingelserne

 • Fjern CPR-nummer

  Hvis betingelserne er opfyldt, sender TUR Forlag en e-mail til jeres lærling med et skema, der skal udfyldes og returneres digitalt.

Bogpakken sendes enten til virksomhedens adresse eller lærlingens privatadresse.

Bogpakken kan søges så længe, lærlingen er indskrevet på uddannelsen – der kan ikke søges om bogpakke på bagkant.

Hvis I har spørgsmål angående bogpakkerne, kan I skrive til TUR Forlag på support@turteori.dk